Rada

Rada je vrcholným orgánem Asociace. Každý člen Asociace má právo vyslat na zasedání Rady jednoho zástupce. Zástupcem kraje je hejtman a Hl. města Prahy primátor.

K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Souhlasu všech členů je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění Stanovy, přijímá nový člen a stanoví výše členského příspěvku. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Rada volí z řad zástupců členů Asociace předsedu a místopředsedu (místopředsedy).