Členové Rady AKČR

Vrcholným orgánem AKČR je Rada, jejími členy jsou hejtmani krajů a primátor Hlavního města Prahy. Rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedy. Základním způsobem rozhodování Rady je zasedání.

MUDr. Martin Kuba
MUDr. Martin Kuba
předseda Rady Asociace krajů ČR, hejtman Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
+420 386 720 493
www.kraj-jihocesky.cz
Martin Půta
Martin Půta
místopředseda Rady Asociace krajů ČR, hejtman Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
+420 485 226 111
www.kraj-lbc.cz
Ing. Petr Kulhánek
Ing. Petr Kulhánek
člen Rady Asociace krajů ČR, hejtman Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
+420 354 222 300
www.kr-karlovarsky.cz
Mgr. Vítězslav Schrek
Mgr. Vítězslav Schrek
člen Rady Asociace krajů ČR, hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
+420 564 602 373
www.kr-vysocina.cz
Mgr. Petra Pecková
Mgr. Petra Pecková
členka Rady Asociace krajů ČR, hejtmanka Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
+420 257 280 111
www.kr-stredocesky.cz
Ing. Josef Bělica, MBA
Ing. Josef Bělica, MBA
člen Rady Asociace krajů České republiky, hejtman Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Moravská Ostrava
+420 595 622 173
www.msk.cz
Ing. Radim Holiš
Ing. Radim Holiš
člen Rady Asociace krajů ČR, hejtman Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
+420 577 043 111
www.zlinskykraj.cz
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
člen Rady Asociace krajů České republiky, hejtman Jihomoravského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
+420 541 651 513
www.jmk.cz
Ing. Jan Schiller
Ing. Jan Schiller
člen Rady Asociace krajů ČR, hejtman Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
+420 475 657 111
www.kr-ustecky.cz
Mgr. Martin Červíček
Mgr. Martin Červíček
člen Rady Asociace krajů České republiky, hejtman Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
+420 495 817 111
www.khk.cz
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
člen Rady Asociace krajů ČR, hejtman Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
+420 466 026 111
www.pardubickykraj.cz
Ing. Josef Suchánek
Ing. Josef Suchánek
člen Rady Asociace krajů, hejtman Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
+420 585 508 111
www.olkraj.cz
Rudolf Špoták
Rudolf Špoták
člen Rady Asociace krajů České republiky, hejtman Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
+420 377 195 111
www.plzensky-kraj.cz
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
člen Rady Asociace krajů ČR, primátor Hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
+420 236 003 420
www.praha.eu