Komise Rady AKČR

Rada může jako své odborné a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Komise se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů, každý z členů AKČR je v komisi zastoupen jedním zástupcem.

Komise Rady Asociace krajů jsou:

Grémium ředitelů krajských úřadů – předsedkyně Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu – předseda JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Komise Rady AKČR pro IT ve veřejné správě a chytré regiony – předsedkyně Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
Komise Rady AKČR pro životní prostředí a energetiku – předseda MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Komise Rady AKČR pro zemědělství a venkov – předseda Ing. Jan Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj – předseda Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Komise Rady AKČR pro dopravu – předseda Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů – předseda Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
Komise Rady AKČR pro školství a sport – předsedkyně Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
Komise Rady AKČR pro sociální věci – předseda Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina
Komise Rady AKČR pro zdravotnictví – předseda Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje
Komise Rady AKČR pro bezpečnost – předseda Mgr. Martin Červíček, hejtman Královehradeckého kraje
Komise Rady AKČR pro cestovní ruch – předseda Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči – předseda Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje