Kancelář

Kancelář AKČR zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů AKČR, organizačně a technicky zabezpečuje jejich činnost a plní další úkoly uložené Radou nebo předsedou. V čele stojí ředitel, který je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi.

RNDr. Jan Hodovský, MBA
ředitel Kanceláře
+420 236 003 481 , +420 541 651 400
hodovsky@asociacekraju.cz
PhDr. Radek Polma, DBA, LL.M.
zástupce ředitele Kanceláře
garant pro oblast dopravy, financování a majetek krajů
+420 236 003 482
polma@asociacekraju.cz
PhDr. Andrea Patočková, LL.M., MBA
asistentka ředitele Kanceláře
garant pro oblast bezpečnosti
+420 236 003 481
patockova@asociacekraju.cz
Mgr. Zuzana Lištiaková
odborný pracovník
garant pro oblast zdravotnictví a kohezní politiky
+420 236 003 482
listiakova@asociacekraju.cz
Ing. et. Ing. Zuzana Čípová
odborný pracovník
garant pro oblast energetiky, životního prostředí, zemědělství, regionálního rozvoje a IT
+420 236 003 479
cipova@asociacekraju.cz
Mgr. Simona Náhončíková
odborný pracovník
garant pro oblast školství, sociálních věcí, cestovního ruchu, kultury a památkové péče
+420 236 003 479
nahoncikova@asociacekraju.cz
Bc. Hana Brožková
tisková mluvčí
garant pro oblast mediálního zastoupení
+420 386 720 548 , +420 720 950 403
press@asociacekraju.cz
Mgr. Ivo Dočekal
odborný pracovník a právník
garant pro oblast veřejné správy, legislativy a správy krajských úřadů
+420 541 651 402
docekal@asociacekraju.cz