Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

24.9.2010

V Olomouci zasedala Rada Asociace krajů ČR

V Olomouci zasedala Rada Asociace krajů ČRPodpis memoranda s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a spolupráce s Českomoravskou komorou odborových svazů byly hlavními body 16. zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo 24. 9. 2010 v Olomouci.


Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek podepsal s Václavem Krásou předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením memorandum o koordinaci a vzájemná podpoře aktivit organizovaných ve prospěch života osob se zdravotním postižením. Obě organizace se shodly na podporování společných projektů, zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti, na podporování projektů zpřístupňujících prostředí pro osoby se zdravotním postižením, a to v rámci finančních možností jednotlivých partnerských krajů nebo na prosazování společných cílů a zájmů v rámci legislativního procesu.

Místopředseda Českomoravské komory odborových svazů Václav Pícl ocenil vzájemnou spolupráci krajských samospráv se zástupci odborů, úřadů práce, ale i zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí v rámci krajských tripartit. Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek deklaroval připravenost krajů být minimálně na této platformě odborům partnerem k jednání.

Rada Asociace krajů uvítala prodloužení 8. výzvy z Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. Dále udělila záštitu tradičnímu veletrhu Regiontour, který se bude konat v lednu 2011 v Brně.

Tisková zpráva ke stažení.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky