Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

26.3.2010

Rada Asociace krajů ČR jednala V Jablonci nad Nisou

Rada Asociace krajů ČR jednala V Jablonci nad NisouAKČR Jablonec nad Nisou, 26.3.2010, Tisková zpráva - Hlavním tématem jednání Rady hejtmanů Asociace krajů České republiky, které se dnes konalo v Jablonci nad Nisou, byla realokace prostředků z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj do regionálních operačních programů.


Schopnost podstatně efektivněji tyto uvolněné finanční prostředky zpracovat a přičlenit k jednotlivým projektům je v současnosti více než zřejmá.
Omezení reálného rizika, že se za stávajícího stavu nepodaří čerpat peníze z Evropské unie je naprosto klíčovým faktorem, který vede Radu k dalším krokům v jednání s předsedou vlády České republiky Janem Fischerem a ministrem pro místní rozvoj ing. Vondruškou.

Rada přijala doporučení komise pro životní prostředí asociace a přijala usnesení vyzívající Ministerstvo zemědělství aby bezodkladně navýšilo rozpočet pro splnění závazků plynoucích z rámcové směrnice EU o čištění městských odpadních vod.

Hejtmani dnes v rámci programu rady navštívili také Ještěd, dominantu Libereckého kraje a hojně navštěvované místo, které potřebuje vyřešit otázku dopravní dostupnosti.

Právě evropské peníze získané z regionálního operačního programu pomohou kompletně rekonstruovat hlavní přístupové komunikace k horskému hotelu a televiznímu vysílači a do sportovního areálu v úseku Výpřež-Ještědka-Ještěd. Opraví se vozovka, zpevní se svahy a krajnice, obnoví se odvodnění a opěrné zdi. Pro návštěvníky tak bude připraveno 2 826 m vozovky směřující k oblíbenému místu na severu Čech.

Dalším bodem programu rady bylo vystoupení Václava Marka ze společnosti Česká hlava, který hejtmanům představil akci Machr roku, což je celorepubliková soutěž, při níž jde především o propagaci a popularizaci učňovského školství. Loni se první ročník konal v Brně, letos má být 17. 9. v Liberci. 

Závěrem byla rada seznámena s vývojem projektu Národní sítě místních akčních skupin (MAS). Jsou to společenství veřejné správy (obcí, svazků obcí a mikroregionů), soukromé sféry a neziskových organizací, které chtějí spolupracovat na rozvoji venkova a zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů.

Tisková zpráva ke stažení.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky