Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

28.7.2014

Kraje chtějí nová pravidla pro spolupráci s církvemi.

Kraje chtějí nová pravidla pro spolupráci s církvemi.Kraje rozpracovávají svoji alternativu společného financovaní některých projektů v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a školství s církvemi.


„V dubnu jsme přijali  záměr jednat, kraje poté připravily přehled dotací a příspěvků, které ze svých rozpočtů poskytly církvím od roku 2001- je to, úctyhodných 3.3mld Kč. Dále jsme sumarizovali žádosti církví na jednotlivé kraje či krajské organizace ve věci vydaní movitých či nemovitých věcí, zde si dovolím upozornit,ze nejsme povinnými osobami z Nečasova a Kalouskova restitučního zákona“ řekl k  problematice předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. „Přehled jsme předali vládnímu výboru pro církevní restituce,jehož práce se Asociace krajů začala také účastnit. Abychom náš postup koordinovali a byl odborně co nejerudovanější,stal se naším konzultantem pro církevní restituce bývalý šéf Pozemkového fondu CR dr. Šťovíček, který je uznávanou kapacitou v oblasti restituci a který se snažil velmi odpovědně přistupovat k vydávaní státního majetku církvím. Doufám,ze se v nejbližších týdnech sejdu s kardinálem Dukou a zahájíme diskusi k iniciativě Asociace krajů. Předpokládám, že financování hospiců,seniorských domovů,charit či některých zdravotnických zařízení a škol nemůže být církvím z povahy jejich poslání lhostejné. Odkazovaní na vládu je jen umělým oddalováním debaty, kompetence a rozhodovaní mají v těchto věcech kraje“ Doplnil k tématu Michal Hašek a dodává „Kraje nemohou s ohledem na změnu postavení církví ve společnosti po tzv. „církevních restitucích“ ignorovat skutečnost, že církve se stávají výrazně ekonomicky silné a soběstačné a musí zvažovat, do jaké míry je velkorysá podpora, kterou kraje církvím v minulých letech věnovaly, v kontextu s těmito změnami nadále přijatelná.  Navrhujeme tedy církvím novou a efektivní formu spolupráce a chceme i nadále, za určitých podmínek, být partnerem církví na projektech a činnostech, které jsou prospěšné občanům krajů a pomáhají rozvíjet regiony“.

Asociace krajů ČR spočítala veškeré finanční prostředky, které od roku 2001 poskytly kraje církvím, jako dotační prostředky například na  podporu: církevního školství, církevních ústavů sociální péče a zdravotnictví, podporu obnovy církevních kulturních památek,  vzdělávacích programů pro seniory a jazykového vzdělávání, podporu protidrogové prevence a prevence jako takové, podporu dobrovolnické činnosti (terénní služby, např. sociální), podporu volnočasových aktivit (tábory, kroužky atd.), podporu přeshraniční spolupráce, a v neposlední řadě podporu církevní kulturní činnosti. Úhrnem tato částka, kterou církve získaly z krajských rozpočtů činila 3 318 000 000,- kč. Zdůrazňujeme, že do této částky nejsou zahrnuty tzv. transfery, tedy prostředky, které církve prostřednictvím krajů získaly ze státního rozpočtu například na školství.

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky