Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

12.9.2013

Hejtmani pomohou s rozvojem Paktu zaměstnanosti

Hejtmani pomohou s rozvojem Paktu zaměstnanostiÚstí nad Labem 12. 9. 2013 - Rada Asociace krajů ČR se sešla dne 12. 9. ke svému jednání v Ústí nad Labem. Hlavním tématem společného jednání hejtmanů byla podpora zaměstnanosti a hospodářského růstu regionů.


Ústecký kraj je spolu s krajem Moravskoslezským nejvíc postižený hospodářskou krizí a oba kraje spojuje hospodářská stagnace průmyslu a také hrozící úbytek pracovních míst.

Aktivní působení všemi dostupnými prostředky na zmírňování dopadů hospodářské krize a současné vytváření podmínek a mechanismů, které umožní další rozvoj obou dominantně postižených krajů, musí zohledňovat a využívat potenciálu jednotlivých regionů a respektovat jejich specifické potřeby.

Moravskoslezský kraj prezentoval na jednání aktivitu pod názvem Pakt zaměstnanosti. Hlavní myšlenkou projektu je koordinace a strategie jednotlivých aktivit a respektování faktu, že zaměstnanost je prioritní téma pro aktivní populaci. Pakt zaměstnanosti není novinkou, v zemích OECD je zcela běžným projektem. Moravskoslezský kraj se inspiroval rakouským modelem. Pakt zaměstnanosti je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji.

Michal Hašek, předseda AKČR k prezentaci projektu řekl: „Strategickým zájmem státu musí být udržení zaměstnanosti a sociálního prostředí. Na severní Moravě bude muset zasáhnout vláda, to je evidentní ale zároveň musíme od firem a společností vyžadovat jejich míru společenské odpovědnosti za region, ve kterém podnikají. Pakt zaměstnanosti hejtmani nejen podpoří, ale zároveň uděláme vše proto, aby byl realizovatelný a přinesl jasné, měřitelné a pochopitelně pozitivní výsledky.“

Dalším bodem jednání hejtmanů byla budoucnost čerpání fondů EU v letech 2014 - 2020 . Potřeba zvýšené spolupráce s dotčenými ministerstvy, potřeba jasných pravidel a kontrol je -téma, se kterým se hejtmani budou obracet na vládu ČR a budou prosazovat jasná a nezpochybnitelná pravidla, která budou bránit opakování situace známé z minulosti. Rada AKČRv souladu s tím ustanovila odbornou pracovní skupinu – Vyjednávací a expertní tým Asociace krajů pro nové programovací období 2014 – 2020, jako komunikační platformu AKČR s cílem vyjednat vhodné a efektivní role krajů v budoucím programovém období EU. Efektivní čerpání evropských prostředků je společným cílem Vlády ČR i krajů a to by měl být v budoucnosti neměnný zájem, bez ohledu na to jaká politická reprezentace právě sedí ve Strakově akademii.

„Bohužel, minulá vláda udělala řadu negativních kroků směrem ke krajům a k Regionálním operačním programům. V současné době, ačkoliv vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka dělá spolu s hejtmany mnoho kroků nápravě, není možné v období dvou měsíců celou situaci kolem ROP napravit a zůstává tak důležitý úkol pro budoucí vládu vzešlou z voleb do Poslanecké sněmovny ČR“, uvádí k tématu předseda rady AKČR  Michal Hašek a dodává: “Premiér Jiří Rusnok a celá vláda s kraji korektně spolupracuje. Hejtmani k této problematice přistupují realisticky a bez přemrštěných požadavků. Cílem je náprava současného stavu a to bez ohledu na politické zabarvení jak vlády, tak vedení krajů“.

Rada AKČRbude pokračovat dnes odpoledne ve svém jednání a mimo jiné přivítá ministry současné vlády Zdeňka Žáka (ministr dopravy) a Miroslava Tomana (ministr zemědělství). Tématem bude především dostavba dálnice D 11, resp. podpora regionálních potravin a zemědělské produkce.

 

Miloš Němeček
AKČR
e-mail: nemecek@asociacekraju.cz
tel.: 606 649 731


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky