Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

6.12.2017

Hejtmani a starostové táhnou za jeden provaz. Chtějí jednat s novou vládou o prioritách pro rozvoj území

Hejtmani a starostové táhnou za jeden provaz. Chtějí jednat s novou vládou o prioritách pro rozvoj územíPriorit, které chce Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR řešit s novým premiérem bezprostředně po ustanovení nové vlády, se týkalo poslední společné jednání obou organizací. Čelní představitelé samospráv mimo jiné požadují změnu zákona o střetu zájmů - podepsali tak společné prohlášení. Apelují také na rychlé vyřešení financování sociálních služeb, situace ve školství a nutnost dát dostatek peněz na silnice II. a III. tříd a místní komunikace. Pouze to zajistí fungování systému sociální péče, rozumné vzdělávání a odvrátí riziko fatální devastace komunikací. Dlouhodobě pak územně samosprávné celky volají po změně Ústavy ČR, aby garantovala, že na nové úkoly vláda krajům, městům a obcím poskytne i potřebné peníze, a to v plné výši.


Zástupci Asociace krajů a Svazu měst a obcí se na jednání dohodli na společných prioritách, pro které budou hledat oporu u nového premiéra a jeho vlády. Velmi je trápí financování území jako takového. Stávající způsob rozdělování peněz ze státního rozpočtu, tedy od všech občanů, je mírně řečeno velmi nerozumný. Když se například v roce 2013 převádělo financování sociálních služeb na kraje, tak spolu s povinnostmi měly být krajům svěřeny také potřebné peníze. Asociace krajů i Svaz měst a obcí jsou rozčarovány, že vláda tento svůj závazek vůči samosprávám opakovaně nedodržuje. Projevilo se to i v návrhu státního rozpočtu na rok 2018, který vůbec nevzal v potaz vládou nařízené zvýšení mezd pracovníků v sociálních službách,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová. „Dlouhodobě chceme, aby se i v Ústavě ČR projevilo, že stát bude samosprávám nejen nařizovat, co mají dělat, ale na nové úkoly jim poskytne ve všech případech i potřebné peníze. Aktuálně je třeba urychleně řešit sociální služby, GDPR, situaci ve školství, změnu rozpočtového určení daní a peníze na silnice II. a III. tříd a místní komunikace. Budeme usilovat o to, aby se tyto společné požadavky Asociace krajů i Svaz měst a obcí promítly do programového prohlášení nové vlády,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a kyjovský starosta František Lukl.

 

„Asociace krajů zastává názor, že kraje nejlépe znají potřeby měst a obcí. Proto požadujeme, aby dotační tituly pro samosprávy byly převedeny z ministerstev na kraje. Za to nabízíme finanční spoluúčast. Pokud například dostaneme 200 milionů korun na opravy komunikací, přidáme dalších 200 milionů z našich rozpočtů. Lidé mají právo jezdit po opravených a bezpečných silnicích a stavbu, opravu a údržbu je samozřejmě třeba plánovat a mít z čeho zaplatit,“ upřesňuje Jana Vildumetzová.

 

„Města a obce snahu krajů jednoznačně podporují. Požadujeme přitom participaci na jednáních a také, abychom měli garance, že finanční prostředky svěřené krajům města a obce skutečně obdrží. Všichni jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat a společně pracovat v zájmu naší posádky, tedy všech obyvatel České republiky. Jsem rád, že spolupráce s kraji skvěle funguje, bylo to tak i za minulého vedení Asociace krajů a je tomu tak i dnes. Společně se dá prosadit víc,“ dodává František Lukl.

 

Čelní představitelé obou organizací, které hájí zájmy samospráv, rovněž podepsali společné prohlášení, ve kterém žádají změnu zákona o střetu zájmů. Nastává paradoxní situace, kdy se na jedné straně blíží termín spuštění tzv. GDPR, tedy velice komplikovaného a metodicky nedořešeného evropského nařízení o ochraně osobních údajů a na druhé straně platí tuzemský zákon o střetu zájmů, který znamená nepřiměřený zásah do soukromí veřejných činitelů. “Kromě změny zákona o střetu zájmů požadujeme také, aby v počáteční fázi, kdy tzv. GDPR nabude účinnosti, tedy od května 2018, byly povinné subjekty po vzoru západních zemí osvobozeny od sankcí, s kterými evropské nařízení počítá. A žádáme vládu o jasnou metodiku, která by nám dala návod, jak GDPR realizovat,“ říká Jana Vildumetzová. František Lukl k tomu dodává:Nejprve je nutné jasně říci, jakou zátěž GDPR ve městech a obcích vyvolá. Aktuálně se odhaduje nejméně na 15 hodin měsíčně, a to u obcí 1. stupně. Příslušná ministerstva a další úřady by měly jasně říct, co vše bude třeba na ochranu osobních údajů dělat, z čeho realizaci nařízení zaplatit a podílet se na vlastním provádění. Logicky se přitom nabízí pomoc malým obcím prostřednictvím svazového projektu Centra společných služeb.“

 

František Lukl také zdůraznil, že Svaz měst a obcí jednoznačně podporuje snahu Asociace krajů pod vedením Jany Vildumetzové, aby se stala oficiálním připomínkovým místem k legislativě, stejně jako je Svaz. To by totiž dalo připomínkám, na kterých se shodnou všichni hejtmani, větší váhu a ministerstva by je musela více brát na zřetel. Další společné jednání organizací hájících zájmy samospráv by se mohlo uskutečnit začátkem příštího roku.

 

Kontakty:

  • Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR, mobil: 724 302 802,

e-mail: filipova@smocr.cz

  • Michaela Vrbová, tisková mluvčí, Asociace krajů ČR, mobil: 737 755 094,

e-mail: press@asociacekraju.cz

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky