Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

3.5.2013

Dva projekty České centrály cestovního ruchu CzechTourism podpoří Asociace krajů České republiky

Dva projekty České centrály cestovního ruchu CzechTourism podpoří Asociace krajů České republikyPrvním z nich, pod názvem „Filmový turismus“, je zaměřen na vytvoření nového inovativního produktu cestovního ruchu na národní i regionální úrovni. Jeho součástí bude tvorba trasy po filmových místech, webového prostředí, mobilní aplikace, lokační mapy a v neposlední řadě zapojení regionálních podnikatelských subjektů. Výsledkem je jiný, nový a kreativní pohled na region jako turistickou destinaci a nabídku inovativního cestování.


Druhý partnerský projekt pod názvem „Tradiční Česko všemi smysly“ je zaměřen na propojení již existujících prvků kulturního nehmotného dědictví a tradiční lidové architektury, neoddělitelně spojené s regiony. Projekt se především věnuje tradičním řemeslům, gastronomii a kulinářství. Zároveň spolu s lidovou architekturou akcentuje folklór, lidová nářečí a dialekty a prezentaci regionů jako unikátních celků.

Asociace krajů se do projektu zapojuje jako partner, který podpoří aktivity agentury Czech Tourism především formou odborných konzultací a spolupráce při nastavení cílů, aktivit a výstupů projektů včetně společných marketingových aktivit na národní i regionální úrovni.

Tisková zpráva ke stažení.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky