Tiskové zprávy Asociace krajů ČR

2.3.2012

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí : Zachovejme Regionální operační programy pro čerpání evropských fondů do regionů i pro roky 2014-2020

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí : Zachovejme Regionální operační programy pro čerpání evropských fondů do regionů i pro roky 2014-2020Praha, 2. března 2012 - Hlavními body dnešního jednání Rady Asociace krajů České republiky byla vzájemná spolupráce Asociace krajů a Svazu měst a obcí České republiky a jejich společný postup při jednání s vládou České republiky. Za jednu z klíčových částí této spolupráce považují jednání o budoucnosti Regionálních operačních programů.


„Asociace krajů České republiky i Svaz měst a obcí České republiky na dnešním společném jednání vyjádřily důrazný nesouhlas se záměrem vlády snížit počet Regionálních operačních programů (ROP). Tyto programy patří dlouhodobě k těm vůbec nejúspěšnějším v čerpání evropských prostředků a myslí si to nejenom kraje, ale potvrzuje to vláda ve svých pravidelných přehledech. Jak asociace krajů, tak i svaz měst a obcí toto své stanovisko potvrdí podpisem společného memoranda, které předáme vládě. Kraje nechtějí vést s vládou politickou bitvu, ale naším zájmem je úspěšné a efektivní čerpání evropských prostředků pro rozvoj všech regionů ČR, které plánované vládní změny ohrožují,“ vysvětlil předseda Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Pro AKČR i Svaz měst a obcí je klíčové, aby čerpání evropských prostředků zůstalo rozděleno do vícero jednotlivých programů, tedy zcela odlišně od záměrů vlády, která pro příští rozpočtové období 2014 – 2020 navrhuje sloučení programů do jednoho.

„Je to krok zpět k modelu, který Česká republika měla v roce 2006 a čerpání bylo velmi problematické. Jasně se ukázalo, že stávající systém těžící z podrobné znalosti regionu je efektivnější. Jsme připraveni jednat o úpravách systému, změnách složení regionálních rad, ale nesouhlasíme se sloučením ROP do jednoho centrálně řízeného,“ doplnil místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

Kromě společného postupu v oblasti regionálních programů budou AK ČR a SMO ČR dále podporovat změnu systému rozpočtového určení daní. Jak kraje, tak i města a obce souhlasí s tím, že je třeba nastavit současný systém spravedlivěji, zároveň ale odmítají, aby byly úpravy tohoto systému vytvářeny na úkor čtyř největších měst.

„Nesouhlasíme s tím, aby města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň byla nucena dotovat ze svých rozpočtů vládní reformy. Zároveň kraje velmi důrazně připomínají ministru financí jeho slib, že se stejně spravedlivě změní RUD i pro kraje. V současné podobě mají kraje pouhou třetinu svých prostředků z daňových výnosů a 65% prostředků jsou pak transfery a dotace centrální vlády. U obcí je tento poměr přesně opačný a kraje by přivítaly harmonizaci těchto dvou systémů ve prospěch daňových výnosů. Současná situace významně komplikuje možnosti krajů financovat veřejné služby a dlouhodobě plánovat. Města i kraje budou také navrhovat, aby byla formou zákona dána povinnost vládě, že je povinna při přenosu kompetencí na kraje či města alokovat do jejich rozpočtů i adekvátní prostředky,“ sdělil Michal Hašek.

Rada Asociace krajů také reagovala na prohlášení ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který kraje obvinil z toho, že neplní závazek zvyšování platů lékařů, který vyplývá z memoranda podepsaného ministrem zdravotnictví a představiteli lékařských odborů.

„Pan ministr Heger obvinil hejtmany ,že neplní závazky a odmítají zvýšit lékařům platy. Já bych chtěl pana ministra požádat, aby přestal lhát. Jasně říkám, že hejtmani žádný závazek vůči lékařům nedali, pouze jsme při podpisu Memoranda ministrem zdravotnictví deklarovali, že každou korunu, kterou ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím své úhradové vyhlášky pošle krajům na mzdy, okamžitě dáme lékařům. To také dodržíme. Nyní čekáme, až pojišťovny na základě rozhodnutí ministerstva uvolní dostatečné prostředky a my budeme moci lékařům zvýšit platy. Nejsme ale připraveni plnit sliby ministra Hegera z rozpočtů krajů, na které tíživě dopadají jako morové rány vládní škrty a zvyšování daní, zejména DPH. Nebudeme hrát Hegerovu hru na Černého Petra,“ důrazně se ohradil předseda AKČR Michal Hašek.

Tisková zpráva ke stažení.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky