Novinky

8.4.2016

Velichovky hostily zasedání Rady Asociace krajů České republiky

Velichovky hostily zasedání Rady Asociace krajů České republikySociální služby, zdravotnictví a provoz leteckých záchranek, doprava a s ní spojená regionální železniční doprava nebo zimní údržba na silnicích 1. třídy, to byla hlavní témata jednání Rady Asociace krajů ČR, které se tentokrát uskutečnilo v Královéhradeckém kraji. Hejtmani a zástupci krajů také diskutovali na téma lesnictví, a to s generálním ředitelem Lesů ČR Danielem Szórádem.


„Z dnešního jednání se přímo Královéhradeckého kraje dotýkalo nejvíce téma dopravy, a sice financování regionální železniční dopravy po roce 2019. V této oblasti se nejen pro náš kraj chystají velké změny. V rámci asociace jsme se však shodli, že je v současné době na rozhodnutí vlády, jakým způsobem bude toto téma dále rozvíjeno a jsme připraveni dále jednat,“ řekl po jednání Rady AKČR hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Zástupci krajů se shodli na potřebě vyvolat společné jednání s vládou a odbory poskytovatelů sociálních služeb ve věci paušálních úhrad za poskytování lékařských výkonů v rámci poskytování sociálních služeb.

Se znepokojením dále kraje sledují vývoj kolem letecké záchranné služby a dál zastávají stanovisko o nezbytnosti udržet rozsah a kvalitu v poskytování záchranné pomoci leteckou záchrannou službou v podobě, která nebude znamenat snížení kvality a rychlosti záchranářských prací. Shodli se na potřebě dále komunikovat s vládou v této věci a nutnosti koordinace vlády a krajů s ohledem na provázanost na Integrovaný záchranný systém.

Rozpory ve věci zimní údržby silnic 1. tříd na území krajů stále nejsou vyjasněny. Kraje nadále chtějí, aby zimní údržbu zajišťovaly krajské správy silnic, které dlouhodobě obhospodařují tuto službu, mají na ní kapacity a věří, že v této věci zvítězí zájem na bezpečné a rychlé zimní údržbě komunikací a důraz bude kladen v první řadě na sjízdnost a bezpečnost na našich silnicích. I v této věci kraje chtějí dále jednat s ministerstvem dopravy a argumentovat nezbytností zajistit sjízdnost všech komunikací v kritických zimních měsících.

Lesnictví bylo dnes dalším tématem jednání hejtmanů a zástupců krajů. Podpora hospodaření v lesích a rozdělování dotací pro vlastníky lesů ve spolupráci s ministerstvem zemědělství znamená pro kraje důležitý nástroj pro rozvoj a údržbu lesních porostů na území krajů. V současné době probíhá proces vyjasňování podmínek mezi kraji a vládou, tak aby celý proces směřoval k lepším podmínkám pro vlastníky lesů, a aby nedocházelo k rozporům a duplicitám v podpoře vlastníků lesních porostů.

Hostem jednání Rady AKČR byl generální ředitel Lesů České republiky Daniel Szórád. Informoval přítomné zástupce krajů o situaci v hospodaření v lesích a definoval jako největší problém uplynulého období suchou zimu, která ohrožuje stav porostu. Vyzval přítomné hejtmany k jednání pro případ, že by v důsledku možné kalamitní situace bylo nutné vyhlásit krizový stav. Požádal o součinnost pro případ, kdy by docházelo k odstraňování kalamitního stavu, a kdy by docházelo k nadměrné zátěži krajských komunikací v důsledku zvýšeného odvozu vytěženého materiálu z lesů. Situace se týká především krajů střední a severní Moravy.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky