Novinky

10.12.2019

Vedením Rady Asociace krajů byl od 1. 1. 2020 pověřen hejtman Jiří Běhounek

Vedením Rady Asociace krajů byl od 1. 1. 2020 pověřen hejtman Jiří BěhounekHejtman Kraje Vysočina a 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR Jiří Běhounek byl pověřen vedením tohoto orgánu. V čele sdružení hejtmanů českých a moravských krajů vystřídá hejtmanku Karlovarského kraje a dosavadní předsedkyni Rady Janu Mračkovou Vildumetzovou, která očekává narození dítěte a od 1. 1. 2020 už nebude hejtmankou, tedy by nemohla nadále Radu vést. Místopředsedkyní Rady Asociace krajů byla zvolena hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Ta doplní zbývající místopředsedy, kterými jsou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a hejtman Libereckého kraje Martin Půt


"Velmi vítám shodu na tom, že Radu Asociace krajů povede do konce 5. volebního období Rady Asociace krajů  pan hejtman Běhounek, což odpovídá stanovám tohoto orgánu. Považuji jej za velmi respektovanou osobnost, která si vydobyla uznání nejen na krajské úrovni, ale i při svém působení v Poslanecké sněmovně,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Hejtmanka Karlovarského kraje vedla Radu Asociace krajů od 8. prosince 2016. Jejím cílem se stalo organizaci hejtmanů  profesionalizovat a zajistit, aby byla rovnocenným partnerem pro jednání s ministerstvy a vládou. „Dokázali jsme přesvědčit stát a jeho jednotlivé představitele, že Asociace krajů ČR je plnohodnotným a korektním partnerem v jednání a tvoří důležitou spojnici mezi kraji a centrálními orgány,“ dodala. Během jejího předsednictví kraje každoročně navyšovaly kompenzace autobusovým dopravcům na platy řidičů v regionální dopravě, úspěšně se podařilo vybojovat finanční prostředky na platy a mzdy pracovníků v sociálních službách i ve zdravotnictví a zejména se Asociace krajů ČR domluvila s vládou ČR na pokračování financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a mostů, kdy každoročně kraje využívají dotační titul SFDI, v němž jsou alokovány 4 miliardy korun. Prohloubila se spolupráce se Svazem měst a obcí, díky níž se například stát nakonec rozhodl nerušit matriční úřady. Asociace krajů také dosáhla toho, že dále pokračuje program Ukrajina, který pomáhá získat zdravotníky do regionálních nemocnic, kde by bez nich kolabovala zvláště vytížená oddělení. Hejtmani se dohodli rovněž na vzniku kalamitních štábů v regionech, které se zaměřují na boj s kůrovcem v obzvlášť postižených oblastech.

Životopisné údaje MUDr. Jiřího Běhounka:

Hejtman Jiří Běhounek se narodil 13. května 1952 v Praze. Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu Praha, v letech 1970 – 1976 Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1980 získal atestaci I. stupně v oboru ortopedie, v roce 1986 pak atestaci II. stupně v témže oboru. Do roku 2008 pracoval jako primář ortopedického oddělení Nemocnice Pelhřimov, v letech 2002 – 2010 působil jako člen Rady města Pelhřimov. Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina, od roku 2013 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  V Asociaci krajů pracuje jako gestor odborných komisí, v roce 2016 byl zvolen 1. místopředsedou Rady Asociace krajů. Je ženatý a má dvě děti.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky