Novinky

26.6.2014

Oblíbenost hejtmanů - červen 2014

Oblíbenost hejtmanů - červen 2014Nejlépe hodnoceným představitelem územně samosprávných celků - krajů, mezi něž patří i hl. město Praha, je nadále hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který si tak s podporou v souhrnu 52,1% kladných hlasů obyvatel Jihomoravského kraje potvrdil své prvenství. Michal Hašek, který je zároveň v čele Asociace krajů ČR (AKČR), si sice oproti minulému průzkumu pohoršil o čtyři desetiny procentního bodu, nicméně i přes tento mírný pokles zůstává nejlépe hodnoceným hejtmanem. Zdroj: http://www.sanep.cz/sid=54gpn0joc97o5oa7h8pgj8v6v5/pruzkumy/oblibenost-hejtmanu-cerven-2014-publikovano-26-6-2014/


Druhým nejlépe hodnoceným představitelem krajů rovněž nadále zůstává i přes pokles šesti desetin procentního bodu, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, a to s aktuálním ziskem 51,7% kladných hlasů. Jiří Zimola a Michal Hašek stejně jako v dubnovém hodnocení obliby hejtmanů společnosti SANEP, zůstávají jedinými hejtmany, kteří získali nadpoloviční podporu obyvatel svých krajů.

Jediný zástupce KSČM ve vedení krajů, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček pak aktuálně postoupil z dubnové čtvrté příčky na aktuálně třetí pozici a těší se aktuálně podpoře 49,2% obyvatel Ústeckého kraje.

Naopak pokles o jednu příčku a šest desetin procentního v pomyslném žebříčku oblíbenosti hejtmanů oproti dubnovým hodnotám představitel Libereckého kraje Martin Půta, který je zároveň předsedou strany Starostové a nezávislí (STAN). Martin Půta v červnu získal 48,7% kladných hlasů.

Z dubnové sedmé pozice se na aktuální pátou pozici posunul s aktuálním ziskem 39,2% kladných hlasů hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Ten si tak polepšil oproti dubnovému šetření společnosti SANEP o 2,6 procentního bodu.

Výrazné zlepšení zaznamenal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, který si oproti dubnovému šetření polepšil o dva procentní body a dvě místa, a s aktuálním ziskem 34,8% kladných hlasů obsadil šesté místo.

O dvě příčky a 2,6 procentního bodu si oproti dubnu polepšil s aktuálním ziskem 34,3% kladných hlasů sociálnědemokratický hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Z šesté na aktuální osmou pozici se pak propadl s aktuálním ziskem 33,6% kladných hlasů nejvyšší představitel Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Ten tak oproti dubnu ztratil 5,3 procentních bodů.

K největšímu propadu došlo v červnovém šetření u dnes již rezignovaného hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka (ČSSD), který oproti dubnovému šetření společnosti SANEP ztratil 6,9 procentních bodů a čtyři místa pomyslného žebříčku oblíbenosti hejtmanů společnosti SANEP. Josef Řihák rezignoval na hejtmanský post den po ukončení šetření oblíbenosti hejtmanů.

Desátá příčka patří aktuálně představiteli Moravskoslezského kraje Miroslavu Novákovi, který si oproti dubnu polepšil a dvě desetiny procentního bodu. Miroslav Novák aktuálně získal podporu 27,8% obyvatel Moravskoslezského kraje.

Na aktuální jedenácté místo z dubnové desáté pozice se propadl s aktuálním ziskem 26,9% kladných hlasů sociálnědemokratický hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který si oproti dubnu pohoršil o 3,6 procentního bodu.

V únorové poslední pozici se přes dubnové třinácté místo posunul na aktuální dvanáctou příčku pražský primátor Tomáš Hudeček, se ziskem 24,5% kladných hlasů. Pražský primátor Hudeček si tak oproti dubnu aktuálně polepšil o 1,4% kladných hlasů.

Na předposledním třináctém místě zůstává stejně jako v dubnu aktuálně se ziskem 23,1% kladných hlasů hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Stejně jako v dubnu i v červnu je nejhůře hodnoceným představitelem krajů s aktuálním ziskem 22,7% kladných hlasů hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Jak dále ukazuje exkluzivní šetření společnosti SANEP zaměřené na pravidelné monitorování oblíbenosti hejtmanů, v souhrnu 75,8% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, je pro zavedení přímé volby hejtmanů. Toto zjištění poukazuje na trvale vzrůstající většinovou poptávku veřejnosti po dalším posilování prvků přímé demokracie.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 1. - 23. 6. 2014 proveden na reprezentativním vzorku 16.184 dotázaných ve věkové kategorii 18 - 70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 43.253 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl zaměřen na spokojenost s činností jednotlivých krajských hejtmanů a pražského primátora. Výsledky průzkumu představují vždy percentuální vyjádření hlasování reprezentativního vzorku respondentů pouze v daném kraji a v případě Tomáše Hudečka v Praze. Reprezentativní respondentní vzorek v rámci jednotlivých 13 krajů činí v průměru 1.493 dotázaných a v Praze 1.130 dotázaných.

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky