Novinky

11.10.2017

Ministerstvo zdravotnictví a Asociace krajů ČR podepsaly Memorandum o finanční stabilizaci českého zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví a Asociace krajů ČR podepsaly Memorandum o finanční stabilizaci českého zdravotnictví „Chceme, aby peníze bez problémů plynuly ke všem lékařům zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům ve všech českých nemocnicích. Naším cílem je soustavně zlepšovat odměňování ve zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že naše dohoda s kraji přispěje ke stabilizaci personálního zajištění českého zdravotnictví,“ prohlásil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík poté, co ve středu 11. října 2017 podepsal s Janou Vildumetzovou, předsedkyní Rady Asociace krajů ČR a hejtmankou Karlovarského kraje, Memorandum o systémovém financování navyšování platů a mezd zdravotnických pracovníků. Podpisu memoranda byli rovněž přítomni náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


Ministerstvo zdravotnictví a Asociace krajů ČR ve společném memorandu uvádí, že jsou si vědomi nezbytnosti stabilizace počtu pracovníků ve zdravotnictví, které úzce souvisí s výší platů a mezd v této oblasti. Zajištění peněz na navýšení tarifních platů a mezd zdravotnických pracovníků je nezbytné zohlednit v rámci výdajů systému veřejného zdravotního pojištění.

„Jsem ráda, že jsem dnes od ministra zdravotnictví dostala garanci pro všechny hejtmany, že slíbené prostředky na platy a mzdy zdravotnických pracovníků skutečně obdržíme. Považuji za nepřijatelné, aby se opakovala situace z loňského roku, kdy kraje již jedno memorandum s ministerstvem zdravotnictví uzavřely, ale peníze přesto neobdržely,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Potřebujeme mít jistotu, že budeme moci zdravotnickým pracovníkům v krajských zařízeních tarifní platy a mzdy o 10 procent navýšit, a to hned od 1. ledna. V případě, že pracovníci peníze, na které mají po právu nárok, včas neobdrží, hrozí jejich hromadný odchod z krajských nemocnic, který by reálně ohrozil stabilitu krajské zdravotnické péče ve všech krajích.“ Asociace krajů ČR se v rámci memoranda zavázala, že bude prosazovat, aby v krajských zdravotnických zařízeních došlo k navýšení tarifních platů a mezd na základě změn nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 „Zavázali jsme se, že obecné úhradové mechanismy obsažené v „úhradové vyhlášce“ na rok 2018 umožní takové navýšení peněz, aby poskytovatelé zdravotních služeb měli zdroje na navýšení tarifních platů i mezd pro rok 2018 o 10 procent,“ informovala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

„Podpis memoranda a stanoviska všech zúčastněných představitelů mě ubezpečují o systémovém řešení stabilizace a podpory zdravotnických pracovníků. Ceníme si příslibu ministerstva zdravotnictví, že bude usilovat o zajištění finančních prostředků v případě, kdy dojde v následujících letech k dalším změnám v platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pevně věřím, že se jedná i o jasný signál vážného zájmu o všechny naše zdravotníky a jejich práci,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky