Novinky

17.6.2017

Ministerstvo zahraničních věcí vstupuje do krajů

Ministerstvo zahraničních věcí vstupuje do krajůMinistr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová podepsali 16. června 2017 v Černínském paláci „Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR“. Akci byli přítomni i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.


V rámci rozvoje ekonomické diplomacie jsou Kraje ČR jedinečnými partnery MZV ČR s detailní znalostí konkrétních regionálních firem, ale i odvětví a obecně investičního i exportního ekonomického potenciálu.

„Spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jednotlivými kraji zatím nevymezoval žádný dokument. Často se uskutečňovala roztříštěně a nedokázali jsme využít všechny možnosti, hlavně v oblasti výměny informací. To by se teď mělo změnit,“ řekl k podpisu memoranda ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Cíle podepsaného dokumentu jsou zejména:

  • podpora českým regionálním podnikatelským subjektům a jejich obchodně ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech;
  • zviditelnění prezentace ekonomického potenciálu jednotlivých krajů v zahraničí, které budou organizačně zajištěny ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky;
  • posílení spolupráce při zahraničních pracovních cestách vedení krajů (např. na akce partnerských měst), větší zapojení regionálních subjektů do obchodních misí vedených vládními činiteli a podpora těchto akcí (např. organizací jednání se zahraničními partnery);
  • aktivní výměna informací a zkušeností mezi MZV ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a jednotlivými kraji ČR, příprava seminářů a kontaktních akcí pro podnikatelské a další subjekty;
  • sladění pozic krajů a MZV ČR ve vztahu k politicko-ekonomickým tématům s jednotlivými státy.

„Jménem všech hejtmanů velice vítám, že se nám podařilo uzavřít memorandum o spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a věřím, že bude přínosem pro obě strany, tedy pro kraje i pro stát. Díky podpisu memoranda by mělo dojít ke koordinovanému přenosu informací směrem od ministerstva ke krajům a zpět, což bylo velmi zapotřebí. Jednotlivé regiony uzavřely partnerství s různými státy nebo oblastmi v Evropě i po celém světě. V případě, že hejtmani či další zástupci krajů cestují do svých partnerských zemí, nutně potřebují znát stanovisko státu ohledně zahraniční politiky, ekonomických a kulturních vazeb. Proto budou na krajské úrovni fungovat regionální „velvyslanci“, kteří budou mít klíčovou roli v komunikaci s ministerstvem. Kraje mohou mít také své zástupce ve státních misích do zahraničí, což je mnohem efektivnější, než vypravovat samostatné krajské delegace. My zase samozřejmě vyjdeme Ministerstvu zahraničí vstříc v případech, když by bylo nutné řešit mezinárodní vztahy ve spolupráci s některým z regionů,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Jsem ráda, že memorandum o spolupráci vzniklo, protože každá, byť sebemenší pomoc živnostníkům, menším i středním podnikatelům je prospěšná. Může znamenat růst tržeb, navyšování mezd, snižování nezaměstnanosti a tedy celkový ekonomický růst krajů i  celé České republiky,“ dodává hetmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a zároveň předsedkyně Komise Rady Asociace krajů ČR pro zahraniční spolupráci.

Memorandum přispěje k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst v jednotlivých krajích – ať již pomocí rozvoje exportního potenciálů českých firem, možným hledáním zahraničních investorů, případně i podporou turistického ruchu. 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky