Novinky

27.11.2017

Kraje jsou připraveny jednat s novou vládou

Kraje jsou připraveny jednat s novou vládouKrajům budou v příštím roce chybět prostředky na opravy silnic II. a III. tříd, peníze na růst platů pracovníků v sociálních službách a na platy učitelů. Nejen o těchto palčivých problémech jednali hejtmani 25. listopadu v Jihlavě. Prioritní témata chce také probrat předsedkyně Rady Asociace krajů Jana Vildumetzová s novým premiérem bezprostředně po jeho jmenování.


Hejtmani se během jednání Rady Asociace krajů shodli, že budou požadovat 4 miliardy korun na opravy silnic II. a III. tříd a 1 miliardu korun na navýšení mezd řidičů autobusů. V současnosti se v rozpočtu SFDI nepočítá s žádnými prostředky pro kraje, což je pro nás naprosto nepřijatelné. V loňském roce jsme obdrželi 3 miliardy korun, nicméně tyto peníze nestačí. Musíme za ně nejen opravovat silnice, ale i mosty, které jsou mnohdy v katastrofálním stavu. Lidé v krajích potřebují mít jistotu, že se stav silnic nižších tříd bude stále postupně zlepšovat,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, jež klade důraz také na to, aby kraje dostaly peníze s dostatečným předstihem a opravy mohly plánovat. Diskutovalo se rovněž o sociálních službách, protože pro tuto oblast kraje budou vládu žádat o navýšení v rámci rozpočtu na rok 2018. Jen tak je možné zajistit fungování celého systému a zároveň pokrýt náklady na předchozí navýšení platů a mezd z roku 2016 a 2017. 

Společným přáním hejtmanů směrem k nové vládě je systémové řešení financování, a to ve všech oblastech. „Systémové řešení financování zatím u vlády nenašlo odezvu, přestože po něm voláme hlasitě a opakovaně. Jediné řešení spatřujeme v otevření zákona a rozpočtovém určení daní pro kraje, které by zohlednilo všechny požadavky krajů. Pevně věřím, že právě nová vláda nám bude v této věci naslouchat a bude tento důležitý problém řešit,“ dodala Jana Vildumetzová. Kraje rovněž věří, že se jim u nové vlády podaří uspět s požadavkem, aby se Asociace krajů stala oficiálně připomínkovým místem během legislativního procesu. 

Hejtmani se chystají požádat vládu i o převod dotačních titulů pro místní samosprávy ze státu na kraje„Asociace krajů zastává názor, že kraje nejlépe znají potřeby měst a obcí. Naším cílem je, aby dotační tituly pro místní samosprávy byly převedeny do správy krajů,“ uvedla Jana Vildumetzová. „Kraje nežádají pouze o převod financí, ale nabízí i peněžní spoluúčast. Již dříve jsme například ministerstvu financí nabídli, že pokud na nás převede dotace na místní komunikace, nabídneme ze svých rozpočtů padesátiprocentní finanční spoluúčast, kterou přispějeme z krajských rozpočtů. Znamená to, že pokud bychom na opravy místních komunikací obdrželi například 300 milionů korun, vynaložíme úplně stejnou částku ze svého.“

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky