Novinky

16.3.2018

Hejtmani žádají příslib, že obdrží peníze na opravy silnic II. a III. tříd, s vládou chtějí proto uzavřít memorandum

Hejtmani žádají příslib, že obdrží peníze na opravy silnic II. a III. tříd, s vládou chtějí proto uzavřít memorandumObnova silnic a kolejových vozidel patří k hlavním prioritám všech krajů. V roce 2015 schválila Vláda ČR modernizaci železničních kolejových vozidel s příspěvkem z Operačního programu Doprava (OPD). Ministerstvo dopravy, které bylo pověřeno realizací záměru, původně vyčlenilo na pořízení nových vlaků finanční prostředky ve výši 17,85 miliardy korun, doposud nezajistilo ani polovinu z tohoto objemu financí. Krajům rovněž i nadále chybí prostředky ve výši minimálně 4 miliard korun. Rada Asociace krajů ČR proto Vládě ČR předloží memorandum, které by regionům garantovalo víceleté financování na opravy silnic II. a III. tříd.


Krajům k dnešnímu dni stále chybí prostředky na opravu silnic nižších tříd. „Dnes je 16. března a kraje stále neobdržely prostředky na opravy místních komunikací. Proto jsme se společně se všemi hejtmany dohodli, že předložíme Vládě ČR memorandum, ve kterém budeme požadovat garanci víceletého financování obnovy silnic II. a III. tříd, a to v objemu 4 miliard korun ročně,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Rada Asociace krajů rovněž potvrdila své stanovisko, že odmítá rozšíření mýtného systému na dalších 900 kilometrů silnic I. tříd. A to především z důvodu, že se obáváme přesunu kamionové dopravy na silnice II. a III. tříd, které máme ve správě, a ty budou pod náporem kamionů devastovány.“ 
 
Vedle místních komunikací zůstává prioritou všech českých i moravských krajů obnova kolejových vozidel. „Opět apelujeme na ministerstvo dopravy, abychom obdrželi přislíbených 17,85 miliardy korun na obnovu kolejových vozidel a zdůrazňujeme, že jakákoliv nižší částka je pro nás nepřijatelná. Kraje udělaly maximum, naplnily podmínky čerpání dotací, souhlasily s tím, že zašlou co nejvíce žádostí o dotace, aby prokázaly jasnou poptávku po tomto druhu investic a v tuto chvíli jsou připraveny a čekají pouze na pokyn ministerstva dopravy,“ zdůraznila předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová
 
Hejtmani rovněž oceňují vstřícné jednání vlády, která na základě požadavku hejtmanů pravidelně navštěvuje regiony a jedná o aktuálních otázkách krajů. „Velice vítáme, že členové vlády navštěvují kraje a plní tak náš požadavek, který jsme přednesli na jednání 4. ledna. Díky tomu můžeme s vládou diskutovat problémy jednotlivých měst, obcí a občanů v našich regionech. Zatím je předběžně projednáno, že během prvního pololetí navštíví vláda všechny regiony,“ dodává Jana Vildumetzová.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky