Novinky

4.11.2019

Hejtmani jednali s ministrem zdravotnictví

Hejtmani jednali s ministrem zdravotnictví O úhradách za zdravotní výkony a platech zdravotníků, o finanční podpoře rezidenčních míst pro mladé lékaře i o zaměstnávání lékařů a sester ze zahraničí jednali hejtmani a zástupci krajů s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.


Ministr ujistil hejtmany, že v úhradové vyhlášce na rok 2020 bude dostatek financí, aby bylo bezpečně pokryto navýšení platů zdravotnického personálu. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek upozornil, že krajům nicméně stále nezbývá dost finančních prostředků, aby mohly odstranit dlouhodobě vznikající strukturální dluh. Jakoukoliv novou techniku a vybavení regionálních nemocnic, případně vzniklé havárie pak musí kraje sanovat ze svých rozpočtů. Ministr přislíbil, že se ještě v průběhu příštího roku počítá s navýšením financí pro regionální nemocnice nad rámec úhradové vyhlášky. Předsedkyně Rady Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová připomněla, že krajům významně pomůže také vyčlenění peněz pro urgentní příjmy krajských nemocnic, na které je navázána lékařská pohotovostní služba. "Je to poprvé, kdy ministerstvo zdravotnictví k takovému kroku přistoupilo," zdůraznila.

Ministr Adam Vojtěch dále informoval hejtmany o tom, že v souvislosti s programem na finanční podporu rezidenčních míst chce ministerstvo rozdělit republiku do pásem a nejvyšší podpora půjde tam, kde lékaři nejvíce chybějí. Hejtmani také navrhli, aby se o možnosti rezidenčních míst dozvěděli už studenti posledních ročníků lékařských fakult, a měli tak přesnou představu o dotaci na specializační vzdělávání i o podmínkách, které se k tomu váží. Hovořilo se rovněž o lékařích a sestrách ze zahraničí, díky kterým je možné především v regionálních nemocnicích zajistit chod oddělení, kde nejpalčivěji chybí personál, například interen. Jde o zdravotníky především z Ukrajiny, ale i ze Slovenska, Ruské federace, nebo Běloruska. Představitelé krajů se zajímali o to, zda se změnily podmínky vykonání náročné aprobační zkoušky, která se pro mnohé zahraniční lékaře stala překážkou k tomu, aby nadále v ČR působili. Zástupci ministerstva informovali, že došlo k rozložení zkoušky do dvou termínů a úspěšnost jejího vykonání stoupá. Nadále pochopitelně platí, že tito zdravotníci musí vykonávat svou práci pod takzvaným přímým lékařským dohledem erudovaného odborníka konkrétních nemocnic.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky