Novinky

1.10.2018

Asociace krajů a Svaz měst a obcí se dohodly s ministryní financí na odkladu novely zákona o DPH

Asociace krajů a Svaz měst a obcí se dohodly s ministryní financí na odkladu novely zákona o DPHNovela zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku zákonů a bude se nyní projednávat Poslaneckou sněmovnou, by v současné podobě velmi zatížila veřejné rozpočty. Společně se na tom shodli představitelé Asociace krajů ČR s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Novela by způsobila, že částky poskytované z veřejných rozpočtů subjektům, zajišťujícím služby občanům například v oblasti dopravy, sociálních věcí nebo školství, budou předmětem platby DPH. Ministryně nicméně musela s novelou přijít, protože je povinností ministerstva financí zákon o DPH uvést do souladu s evropskou judikaturou. V návaznosti na společné jednání mezi samosprávami a resortem financí došlo k dohodě, že předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová jako poslankyně předloží ve sněmovně pozměňovací návrh zákona, který výše uvedené ustanovení v novele zákona o DPH vyjme, a to do doby vytvoření metodiky ministerstva financí pro nastavení smluv, jež uzavírají obce, města a kraje například s dopravci. Tak se zabrání tomu, aby došlo k zatížení obecních, městských a krajských rozpočtů.


Kompenzace z rozpočtů obcí, měst a krajů poskytovatelům služeb by nově spadaly do kategorie tzv. „dotace k ceně“, popřípadě pod pojem „úplata“, a byly by tedy předmětem DPH. V praxi by to znamenalo významný úbytek objemu finančních prostředků, které poskytují obce a kraje k financování služeb svých občanů. „Kraje, města a obce usilují ve všech případech o eliminaci dopadů nařízení na veřejné rozpočty, a tedy v konečném důsledku především na naše občany. Předložím proto ve sněmovně pozměňovací návrh k novele zákona o DPH, který ruší některá ustanovení, jež by negativně zatížila rozpočty samospráv, a odloží účinnost nařízení do doby vytvoření metodiky k nastavení smluv. Velmi si vážíme toho, že nám ministryně financí chce pomoci a pozměňovací návrh podpořit. Novelu předloží znovu, až budou mít obce, města a kraje návod, jak postupovat, aby to rozpočty nezasáhlo a nezatížilo. Velice oceňuji otevřenost a vstřícnost paní ministryně financí při našich jednáních a jsem ráda, že jsme se s ní v navrženém postupu vzájemně shodli,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Shodu na podání pozměňovacího návrhu vítá také předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl: Velmi mě těší, že se našla cesta, která je vítězstvím zdravého rozumu. Výdajová stránka rozpočtu obcí a krajů je uchráněna a bude se hledat nejvhodnější řešení této problematiky do budoucna. Chci poděkovat jak paní ministryni za akceptaci tohoto návrhu, tak paní předsedkyni Asociace krajů ČR za iniciaci a velkou podporu. Ukazuje se, že pokud obce a kraje táhnou za jeden provaz, nese to ovoce.“ 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky