Charakteristika kraje

Zlínský kraj se rozprostírá v nejvýchodnější části České republiky a skládá se ze čtyř bývalých okresů (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín). Sídlem kraje a zároveň největším městem je Zlín s osmdesáti tisíci obyvateli.

Základní charakteristika

Zlínský kraj – to jsou  léčivé prameny, úrodné zlaté lány Hané či malebné vinice na prosluněných stráních Slovácka. Jinde v České republice není oblast, která by v tak koncentrované podobě současně nabízela hory, manýristickou zahradní architekturu, lázně, vinice, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb i ojedinělý příklad baťovské funkcionalistické architektury. Také proto bývá Zlínský kraj spojován s výrazem „kouzlo rozmanitosti.“

Geografie

Západní část kraje vyplňuje kromě nevysokého a lesnatého pohoří Chřiby také severní výběžek Dolnomoravského úvalu a jižní část Hornomoravského úvalu.

Východní hranici regionu tvoří Bílé Karpaty, které směrem k severu přecházejí v  Javorníky a Moravskoslezské Beskydy. Severu dominuje Hostýnsko-Vsetínská hornatina.

Největší řekou je Morava, k menším tokům patří Bečva, Senice, Olšava, Vlára či Dřevnice.

Kraj je pozoruhodný pestrostí svých přírodních scenérií. Východní Morava je spektrem drsných horských hřebenů Beskyd s původními pralesovými porosty a výskytem vzácných živočichů i rostlin. Unikátní flórou proslula rovněž biosférická rezervace UNESCO v Bílých Karpatech

Průmysl

Zlínský kraj je regionem s tradicí strojírenského, gumárenského, plastikářského, kovodělného, elektrotechnického, kožedělného a chemického průmyslu. Silnou pozici zde vždy mívalo také stavebnictví a letectví.

Doprava

Územím procházejí dvě hlavní železniční tratě pro provoz mezinárodních rychlíků, expresů, vlaků Intercity a Eurocity. Dlouhodobým nedostatkem, který však krajská samospráva dlouhodobě systematicky řeší, je silniční doprava a odpovídající dopravní infrastruktura. Základní prioritou Zlínského kraje je napojení regionu na evropský silniční a dálniční systém a zlepšení dopravní dostupnosti jednotlivých měst a obcí.

Turistika a cestovní ruch

K pozoruhodnostem regionu přispívá skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná. Mimořádně silnou tradici lidové kultury umocňuje i sousedství se Slovenskem a tamním folklorem.

Vsetínsko je lákadlem pro všechny milovníky lyžování a horské turistiky. Navíc dodnes skýtá množství zachovalých lidových dřevěnic, které jsou nejvíce soustředěny v půvabném valašském skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

Kroměřížsko se těší celosvětovému uznání díky unikátní architektuře Podzámecké a Květné zahrady a vznešenosti arcibiskupského zámku. Právě ojedinělost těchto míst byla důvodem zapsání Kroměříže do seznamu památek UNESCO v roce 1998.

Uherskohradišťsko je pro všechny gurmány téměř synonymem pro kvalitní víno. Je to však také území, jehož bohaté dějiny připomíná gotický hrad Buchlov a výjimečný architektonický komplex barokního zámku v Buchlovicích. Cílem tisíců návštěvníků se počátkem července stává poutní místo Velehrad, centrum křesťanství, kde začala mise slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, dnešních patronů Moravy a Evropy.

Kulturu Velkomoravské říše, státu, který již v 9. století ovládal celou střední Evropu, dokládá expozice Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a nově také Archeoskanzen v Modré.

Zlín je lokalita, v níž firma Baťa realizovala v první polovině minulého století velkorysý podnikatelský plán a dodnes působí jako magnet pro obdivovatele funkcionalismu z celého světa.

ZOO Zlín je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na celé Moravě, jen v roce 2009 do ní zavítalo přes půl milionu lidí. 

Lázně Luhačovice ve svébytném stylu lidové secese lákají ročně desetitisíce návštěvníků a nabízejí ovzduší ideální pro léčbu dýchacích cest a také prameny příznivé pro zažívací orgány, žlučník a léčbu cukrovky.

Region je protkán hustou sítí dobře značených turistických tras a cyklotras. Originální zážitek přináší plavba po Baťově kanálu.

Zahraniční spolupráce

Zlínský kraj si uvědomuje význam spolupráce se zahraničními regiony. Aktivně spolupracuje s těmito regiony: Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), region Piemonte (Itálie), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), Provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrijský region (Egypt).


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky