Charakteristika kraje

Ústecký kraj je nesmírně bohatý na přírodní krásy. Má Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, zajímavé skalní útvary Tiských stěn a Česko-saského Švýcarska i půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemicou. Oplývá léčivými prameny (Lázně Teplice) i termálními prameny (koupaliště v Ústí nad Labem a v Děčíně). Po celém svém území má mnoho nádherných historických památek, hradů a zámků. I sportovně zaměřeným návštěvníkům má co nabídnout – například autodrom či hipodrom v Mostě. Jsou zde bohaté možnosti pro sport, turistiku a rekreaci.

Hospodářský význam kraje je dán značným nerostným bohatstvím, zejména ložisky hnědého uhlí a s ním spojeným energetickým a chemickým průmyslem. Donedávna byl kraj z velké části energetickým zdrojem republiky, v současné době se však věnuje velké úsilí vytváření podmínek pro investory, kteří svými podnikatelskými záměry a ekologicky šetrnou výrobou pomohou obohatit sortimentní skladbu výroby. Velkou příležitostí mohou být i rekultivace vytěžených území, kterých je od Ústecka až po Chomutovsko několik.

Životní prostředí Ústeckého kraje se v posledních letech výrazně zlepšilo. Uhelné elektrárny jsou odsířeny, díky novým čističkám odpadních vod je Labe poměrně čistou řekou, jsou omezovány chemické výroby. Zemědělská výroba v Ústeckém kraji prošla v devadesátých letech 20. století obdobím silné redukce, přesto si zde ale udrželo pozice pěstování chmele. Polabí a Poohří jsou navíc proslulými ovocnářskými oblastmi.

Teplickem a Litoměřickem prochází důležitá mezinárodní silnice E 55 spojující sever a jih Evropy, která u Lovosic přechází v dálnici D8. Dalším významným tahem je silnice směřující podél Krušných hor do severní části Libereckého kraje. Významná je také spojnice ze Spolkové republiky Německo přes Chomutov a Louny do Prahy. Hlavním železničním tahem je mezinárodní trať ze Spolkové republiky Německo přes Ústí nad Labem do Prahy. Předpokladem pro další hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje je modernizace stávajících a stavba nových kvalitních dopravních spojení. To se týká jak silniční, tak železniční dopravy a zlepšení splavnosti Labe.

Ačkoli Ústecký kraj stojí v porovnání s jinými částmi republiky na žebříčku vzdělanosti velmi nízko, je zde patrná snaha tento stav zlepšit. Kromě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde působí také fakulta Českého vysokého učení technického v Děčíně, Vysoká škola finančně-správní v Mostě a do budoucna též Vysoká škola chemickotechnologická.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky