Charakteristika kraje

Středočeský kraj, tento velice různorodý region v centrální části Čech, svým způsobem jedinečný a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. Na rozdíl od ostatních krajů leží jeho sídlo v kraji sousedním, právě na území Prahy.

Středočeskou kotlinu tvoří jak rozsáhlé, řídce osídlené zemědělské oblasti, tak důležitá průmyslová města. Je zde rozšířena farmářská forma hospodaření, v níž vynikají malé soukromé podniky, které produkují biologicky čisté potraviny. Potravinářství hrálo vzhledem k přírodním podmínkám regionu ve zdejší ekonomice vždy velmi významnou roli. V současnosti je již jeho hnací silou spíše snaha přizpůsobit se a obstát na globálním evropském trhu. Velkým koncernům vedle výroby piva zdatně vzdoruje hlavně mělnické vinařství. 

K průmyslové výrobě Středočeského kraje historicky patří, především na Kladně, těžba uhlí, ocelářství a hutnictví. S koncem minulého tisíciletí se situace radikálně změnila a v roce 2002 hlubinná těžba uhlí na Kladensku skončila. Městu se podařilo vytvořit podmínky pro nové investory a i v nynějších poměrech úspěšně dál fungují významné závody Kablo Kladno, Strojírny Poldi a válcovna v Dříni. Na automobilovém trhu celého světa se velmi dobře uplatňují vozy Škoda-Volkswagen nejvýznamnějšího podniku oblasti. Územím kraje procházejí důležité dopravní a komunikační tepny, spojující ostatní regiony s hlavním městem.

Přírodní podmínky kraje jsou značně rozmanité. V regionu nalezneme jak  rovinaté nížiny s úrodnou půdou a listnatými i borovými lesy kolem řeky Labe, tak vrchovinu na jihozápadě, kde naopak převažují smrkové a smíšené lesní porosty. Územím kraje protéká mnoho známých řekBerounka, Vltava, Jizera, Labe či Sázava, které vytvářejí malebné scenérie a romantická zákoutí.

Vzhledem ke krásné a zajímavé krajině s dobrou infrastrukturou vidí některé zóny Středočeského kraje svou budoucnost v rozvoji cestovního ruchu. Leží zde několik chráněných krajinných oblastí, z nichž mezi nejvýznamnější patří Křivoklátsko jako biosférická rezervace UNESCO nebo geologicky zajímavý Český kras se známými Koněpruskými jeskyněmi. Také vodní díla na Vltavě jsou častým cílem rekreantů, stejně jako toky ostatních řek.

Území dnešního Středočeského kraje, z něhož nelze z historického hlediska vyjímat Prahu, představuje nejen geografický, ale i významový střed Čech, ve kterém se odehrávaly a odehrávají nejdůležitější události našich dějin. V 10. a 11. století se stalo například jádrem přemyslovské sídelní domény, ze které za Boleslava I. a jeho nástupců vyrostl mocný středověký český stát. Evropsky významná archeologická naleziště se vyskytují na jeho celém území. Kraj je historickými památkami proslaven – patří mezi ně především hrady jako Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín či Český Šternberk. Prakticky všechna města ve Středočeském kraji se mohou pochlubit historickým centrem. Skutečnou perlou mezi nimi je bezpochyby Kutná Hora, která je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ale i ostatní města jako Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Slaný, Kladno, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov a další mají co nabídnout.

Středočeský kraj si plně uvědomuje význam spolupráce mezi regiony, buduje meziregionální partnerství a na poli mezinárodních aktivit se snaží vystupovat jako plnohodnotný partner při vědomí vlastních předností a nedostatků. Od roku 2001 spolupracuje s francouzským regionem Burgundsko. K nejvýznamnějším počinům v oblasti meziregionální spolupráce bezesporu patří čtyřstranné prohlášení o spolupráci mezi Středočeským krajem, regionem Burgundsko, Opolským vojvodstvím a spolkovou zemí Porýní-Falc, které uzavřeli představitelé jmenovaných regionů v roce 2003. Tato tzv. Síť 4 regionálních partnerů byla v době svého založení jedinečným projektem sdružujícím partnery z členských a kandidátských regionů EU. Později byla ještě uzavřena dohoda o spolupráci se švédským regionem Västra Götaland a s italským regionem Benátsko.

V březnu 2004 byla otevřena kancelář zastoupení Středočeského kraje v Bruselu. V listopadu 2003 byl Středočeský kraj přijat za člena Shromáždění evropských regionů (AER). V tomto sdružení zastupuje Českou republiku ještě Královéhradecký kraj.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky