Charakteristika kraje

Moravskoslezský kraj, kraj kontrastů a příležitostí, leží na severovýchodě České republiky, sousedí s Polskem a Slovenskem Počtem obyvatel je největším a nejlidnatějším regionem České republiky. Geograficky je velice pestrý. Ze západu jej svírá majestátný masiv Hrubého Jeseníku s dominantou nejvyšší hory celé Moravy Pradědem (1491 m n. m.). Hornatá krajina postupně přechází do náhorní plošiny Nízkého Jeseníku, střed kraje tvoří hustě osídlené nížiny – Opavská nížina, Ostravská pánev a Moravská brána. Jihovýchodní část získává opět horský charakter a kulminuje hřbety Moravskoslezských a Slezských Beskyd. V místě soutoku Odry, nejvýznamnějšího vodního toku, s Olší dosahuje území kraje výškového minima – 195 m n. m. Svá vzácná a významná přírodní bohatství si Moravskoslezský kraj střeží ve třech chráněných krajinných oblastech – CHKO Jeseníky, CHKO Poodří a CHKO Beskydy, která je svou rozlohou 1160 km2 včetně zlínské části největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Moravskoslezský kraj zásadním způsobem změnil svůj ráz a charakter. Především Ostravsko, Karvinsko a Třinecko patřilo od 19. století k důležitým průmyslovým regionům nejen u nás, ale i ve střední Evropě. V posledních letech však kraj prochází rozsáhlou restrukturalizací a vedle tradičních odvětví, jako je hutní výroba a těžba černého uhlí, se prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků, potravinářský a tabákový průmysl. Z dříve převážně průmyslového regionu se Moravskoslezský kraj stal jedním z nejzelenějších míst republiky s řadou zajímavostí.

Své místo ve všech oblastech života kraje má doprava. Stávající silniční komunikační systém se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E 75) Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Český Těšín – Jablunkov a I/48 (E 462), která se dnes upravuje na rychlostní komunikaci R 48 (Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín). Výstavba dálnice D 47, která zajistí nejen nezbytné spojení kraje s celou Českou republikou, ale jako součást VI.b transevropského koridoru se stane částí páteřní dopravní sítě sever – jih, má být zrealizována do konce roku 2008. Území Moravskoslezského kraje rovněž protínají dva železniční tahy evropského významu. Pravidelná letecká doprava je provozována na letišti Ostrava, které bylo v letošním roce převedeno do správy Moravskoslezského kraje.

Neopomenutelná je historická tradice Moravskoslezského kraje, která se mimo jiné odráží v nepřehlédnutelném množství stavebních a technických památek. K historicky cenným objektům regionu patří například zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, Raduni, Kravařích nebo ve Fulneku, dále pak hrady Sovinec, Starý Jičín a Hukvaldy. Specifikem Moravskoslezského kraje jsou podmínky pro rozvoj průmyslové turistiky spojené s návštěvami Technického muzea automobilů v Kopřivnici, Vagonářského muzea v Studénce, Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích, Dolu Michal v Ostravě, areálu Dolních Vítkovic a dalších technických památek.

Moravskoslezský kraj je rovněž zasvěcen bohatému kulturnímu životu. Pravidelně se zde pořádají hudební festivaly – Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Beethovenův Hradec, Colours of Ostrava a loutkový festival Spectaculo Interesse. Do povědomí lidí se kraj zapisuje i jako pořadatel sportovních událostí, mezi něž patří především Zlatá tretra – Super Grand Prix v Ostravě. V roce 2004 proběhlo v Ostravě, sídelním městě kraje, Mistrovství světa v ledním hokeji.

Důležitý je také význam moravskoslezského školství na všech úrovních. V kraji působí čtyři prestižní univerzity – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola podnikání Ostrava.

Za svou téměř čtyřletou existenci navázal Moravskoslezský kraj oficiální mezinárodní spolupráci s několika zahraničními partnery. Vzdálenostně, kulturně i historicky jsou velice blízkými společníky kraje Slezské vojvodství v Polsku a Žilinský samosprávný kraj na Slovensku. O zkušenosti z ekonomické transformace se může podělit s francouzským regionem Lotrinsko. Dále pak spolupracuje s německou spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko, vietnamskou oblastí Khanh Hoa a korejskou provincií Jeollanam-do.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky