Charakteristika kraje

Kraj Vysočina leží v samém srdci Evropy na pomyslné spojnici mezi Prahou a Vídní, na pomezí Čech a Moravy. Název kraje je odvozen od názvu Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě, dosahuje nadmořské výšky přes osm set metrů. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části.

Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do více než tisíce sídel, která jsou propojena hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, kterým bývá klidné malé město s třemi až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. S rostoucí životní úrovní a mobilitou obyvatel lze čekat, že toto uspořádání bude výhodou. Umožňuje využívat klady venkovského bydlení a zároveň nabízí dostupnost městského centra.

Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům Českého království, především díky těžbě stříbra. Rozkládá se po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou.

Kraj je umístěn v dopravním i populačním středu země. Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna České republiky, dálnice D1. Ekonomika východní části kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, severozápadní část kraje je již spádovou oblastí hlavního města Prahy. Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, kteří zde umisťují nejen výrobní kapacity, ale rovněž výzkumná a vývojová pracoviště.

Malebnou krajinou Vysočiny po staletí dotvářeli naši předci, kteří zde vybudovali mnoho staveb, jež se proměnily v historické památky. Na každém kroku zde naleznete hrdé gotické hrady postavené k ochraně kupeckých stezek, renesanční zámky poskytující svým obyvatelům luxusní pohodlí či barokní církevní stavby, které návštěvníky omračují svou výzdobou a monumentálním pojetím. A samozřejmě můžete spatřit spoustu památek lidového stavitelství. Historie zanechala na Vysočině množství památek, z nichž tři – historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a židovské město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči – jsou zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Stopy dějin doplňují dílo člověka v krajině a dotvářejí její krásu. Díky zarputilosti, se kterou se zdejší krajina brání zásahům člověka, se může dosud pyšnit vzácnými a rozlehlými přírodními útvary i velmi čistým ovzduším. Přírodní bohatství kraje tvoří chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Železné hory, dále národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a Velký Špičák a četné přírodní rezervace.

Výhodou Vysočiny je zachované čisté životní prostředí. Lze říci, že náš kraj je zdravým ostrovem mezi třemi aglomeracemi – pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se jako první z krajů stal členem organizace zdravých měst a regionů. Návštěvníci Vysočiny bývají okouzleni čistou a do jisté míry syrovou přírodou.

Vysočina je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat nebo jenom přijet na návštěvu za poznáním a odpočinkem.

Vítejte na Vysočině, v kraji lesů a hájů, luk a pastvin, kopců a rybníků.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky