Charakteristika kraje

Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky, po Libereckém kraji je druhým nejmenším krajem a vznikl spojením tří bývalých okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Sídlem a zároveň největším městem kraje jsou Karlovy Vary.

Karlovarský kraj je znám především jako region lázní a průmyslu. V posledních letech se stále více rozvíjí oblast cestovního ruchu, neboť kraj nabízí návštěvníkům kulturní lahůdky, zrenovované hrady a zámky, ponaučení i aktivní odpočinek.

Karlovarský kraj je bohatý také svými přírodními unikáty. Největším, zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Oblast je velmi málo zalidněná s množstvím přírodně hodnotných lokalit (lesy, louky, rašeliniště, skalní útvary, vývěry minerálních vod a plynů), zároveň je i starobylou kulturní krajinou. Velmi cenná je oblast Mariánskolázeňska, zvláště rašeliniště u Kladské a hadcový hřbet u Pramenů. Vedle této oblasti je vyhlášeno dalších osmdesát chráněných lokalit všech kategorií. Nejcennějším územím, a to i v mezinárodním měřítku, je rašeliniště a slatiniště s vývěry minerálních vod a plynů SOOS na Chebsku, dalšími významnými územími jsou horská rašeliniště v Krušných horách, naleziště perlorodky říční na Ašsku a geologické lokality po obvodu Doupovských hor. V poslední době se jedná o zpřístupnění středověkého dolu Jeroným v Čisté. Jde o nejvýznamnější zachovanou technickou památku Hornoslavkovska. V dole, kde se těžily cínové rudy, se nacházejí rozsáhlé komory z 15. až 17. století se stopami po ruční těžbě za použití želízka a mlátku. Pro svůj rozsah, autentičnost a stupeň zachovalosti nemá v Čechách ani v saských cínových revírech obdoby a patří k nejdůležitějším technickým hornickým památkám na světě. V roce 1992 byl areál dolu prohlášen kulturní památkou.

Nejvyšším bodem kraje je Klínovec (1244 m n. m.) v Krušných horách. Nejen tato oblast, ale i další krušnohorská střediska jsou v zimě vyhledávána lyžaři, kteří tu nacházejí upravené sjezdovky, vleky i běžecké stopy. Zatímco zimní sporty mají v kraji dlouholetou tradici, nově získávají na oblibě i další sporty, k dispozici jsou golfová hřiště, jezdecké areály a stále se rozvíjející síť cyklostezek.

Karlovarský kraj má bohatou historii, v minulosti tu rádi pobývali slavní lidé, opakovaně sem jezdili např. Marie Terezie, Johann Wolfgang Goethe, Sigmund. Freud či Antonín Dvořák a stovky dalších slavných osobností. Neopakovatelná atmosféra dýchá na návštěvníky hradů a zámků i obcí, ve kterých se dochovala hrázděná stavení. Množství zrekonstruovaných, atraktivních historických objektů láká k prohlídkám a nabízí kulturní pořady s dobovou tematikou (Seeberg a Skalná na Chebsku, Chebský hrad, Zámek Bečov se vzácným relikviářem sv. Maura, Chyše, Loket a další). Objekty, které teprve procházejí obnovou, se stávají místem prázdninových setkání mladých lidí z mnoha zemí, kteří sem přijíždějí na brigády. Tradičně pomáhají např. na hradě Hauenštejn na Karlovarsku a na hradě Hartenberg na Sokolovsku.

Struktura hospodářství regionu je velmi pestrá. V okresech Karlovy Vary a Cheb je hlavní prioritou lázeňství a cestovní ruch. Okres Sokolov se vyznačuje koncentrací těžby hnědého uhlí, energetickou, chemickou a strojírenskou výrobou. V kraji mají své nezanedbatelné postavení tradiční odvětví, jako je výroba skla, porcelánu, lihovin, minerálních vod, hudebních nástrojů a textilu. Poloha kraje v centru Evropy, jeho vnitřní potenciál, přírodní a kulturní podmínky i historická tradice celé oblasti jsou předpokladem budoucího úspěšného rozvoje regionu.

Karlovarský kraje se každoročně stává dějištěm pravidelně se opakujících kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, jichž se účastní významní zástupci z oblasti politiky, kultury i sportu (Mezinárodní filmový festival, Loketské operní léto, Mezinárodní Chopinův festival, Tourfilm, Kanoe Mattoni aj.).


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky