Charakteristika kraje

Jihočeský kraj se nachází při hranicích s Rakouskem a Německem a vyznačuje se kultivovaným životním prostředím, zachovalou přírodou a potenciálem vhodným pro všechny druhy odpočinku a rekreace. K uchování jedinečné krajiny slouží zvláště chráněná území různých kategorií, od Národního parku Šumava přes tři chráněné krajinné oblasti až po dalších více než dvě stě přírodních rezervací a památek.

Vývoj regionu v oblasti hospodářské, kulturní i politické byl až do období druhé světové války významně spjat s vývojem sousedních rakouských a německých zemí, s nimiž jej spojovaly i důležité severojižní dopravní trasy. Nejvýznamnější byla první železnice na evropském kontinentě z roku 1832, tehdy železnice koněspřežní, vedoucí z Českých Budějovic do Lince a Gmundenu v Rakousku.

V původně zemědělské oblasti jižních Čech s tradičním rybníkářstvím a lesnictvím má nyní důležité zastoupení zejména zpracovatelský průmysl s výrobou potravin, nápojů, dopravních prostředků, strojních zařízení a textilu. Příhraniční charakter regionu přináší možnosti spolupráce v podnikání se sousedícími zeměmi Evropské unie. Přes Jihočeský kraj se budují v severojižním směru, ve stopách historických tras, významné nadregionální dálniční a železniční dopravní koridory. Po vstupu ČR do EU se staly rovněž součástí páteřní dopravní sítě TEN Evropské unie. Moderní infrastruktura je základní podmínkou pro další rozvoj regionu.

Prioritou Jihočeského kraje je rozvoj cestovního ruchu. Mimořádně bohaté kulturní dědictví jižních Čech, vypovídající o historii regionu, je dnes turistickým lákadlem a cenným zdrojem poznání. Tvoří jej zejména historická jádra měst a vesnic, nesčetné hrady, zámky a tvrze, sakrální architektura i technické památky. V kraji je více než pět tisíc nemovitých kulturních památek, městských i vesnických památkových rezervací a zón. Na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány středověké jádro města Český Krumlov a architektonicky unikátní obec Holašovice ve stylu tzv. jihočeského baroka.

Turisticky atraktivní jsou v létě i v zimě četné jihočeské rybníky, přehradní jezera Lipno a Orlík i příroda příhraničních oblastí. Významný potenciál pro cestovní ruch má pohoří Šumava s mnoha pěšími, cyklistickými i lyžařskými stezkami, propojujícími Jihočeský kraj se sousedním Rakouskem a Německem. Kraj disponuje rovněž stálými lázeňskými centry v Třeboni a Bechyni.

Výhodná geografická poloha, zachovalé životní prostředí, tradice kvalitní řemeslné práce, vzdělanost obyvatelstva i rozvoj moderních technologií vytvářejí z Jihočeského kraje nejen kvalitní místo pro život a rekreaci, ale i zajímavé teritorium pro nové investice.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky