Charakteristika kraje

Praha – hlavní město České republiky.  Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna křižovatkou obchodních cest. Od 10. století n. l. bylo sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se Praha stala centrem Svaté říše římské a počtem obyvatel se zařadila mezi tři největší  města Evropy. I v habsburské monarchii zůstala hlavním městem českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější částí tehdejšího Rakousko-Uherska. Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala metropolí nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a k velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem na rozloze téměř 500 km2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy Evropy a postupně získává stále lepší postavení v kontinentální struktuře velkých, uznávaných měst..

Praha si udržuje mimořádnou turistickou atraktivitu a věhlas jednoho z nejkrásnějších míst světa. Staletý stavební vývoj města vedl ke vzniku unikátního celku, výjimečného svou velikostí i koncentrací památek. Nejcennější část městského centra byla v roce 1981 vyhlášena Pražskou památkovou rezervací, která byla o rok později zapsána do seznamu UNESCO. Co do velikosti drží tato rezervace s rozlohou 863 hektarů světový primát. Do její údržby investovalo město v uplynulých pěti letech přes půl miliardy korun.

Mezi ostatními kraji ČR zaujímá Praha zvláštní postavení. Je hlavním a největším městem republiky, ve kterém sídlí nejdůležitější státní instituce, a zároveň je i regionem. Vnitřně se člení na padesát sedm městských částí, které se spojují do dvaadvaceti správních obvodů. Svou polohou je Praha přirozeným centrem celých Čech a spolu se Středočeským krajem vytváří aglomeraci propojenou mnoha vazbami.

Praha je správním, administrativním a kulturním centrem České republiky a současně tvoří – vzhledem k počtu obyvatel i ekonomickému potenciálu – hospodářské centrum celého státu. Z tohoto pohledu je významná koncentrace kvalifikovaných pracovních sil jak v oblasti podnikové sféry, tak v oblasti vědy, výzkumu a školství. Praha má téměř čtvrtinový podíl na republikovém hrubém domácím produktu a při přepočtu na jednoho obyvatele jí patří jasné první místo. Mezi nosná odvětví v Praze dnes patří všechny formy obchodu, distribuce a logistiky, cestovní ruch, finančnictví, telekomunikace a služby. Nezaměstnanost v hlavním městě nepředstavuje ve srovnání s jinými kraji ČR nijak zásadní problém, což je dáno atraktivitou pražského trhu práce.

Vysoko na žebříčku pražských lákadel jsou bezesporu možnosti využití volného času: hudba od klasické po nejmodernější, opera a balet, avantgardní i tradiční divadlo, skvělá muzea a umělecké galerie. Kolorit města doplňují desítky hospod, hospůdek a kaváren roztroušených po celém historickém centru města.

Z mezinárodního hlediska lze konstatovat, že za posledních několik let význam Prahy strmě roste nejen v kontextu Evropy, ale celosvětově. Odvěkou reputaci Prahy coby kulturně bohatého města podtrhuje každoročně rostoucí mezinárodní ohlas kulturních a společenských událostí. Za všechny lze jmenovat například festival vážné hudby Pražské jaro, který se stal v hudebním světě hluboce respektovaným pojmem. V roce 2000 byla také Praha po boku dalších osmi měst jmenována Evropským městem kultury.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky