Aktuality

26.10.2010

Ministerstvo vnitra rozhodlo o poskytnutí dotace k projektu „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů“.

Ministerstvo vnitra rozhodlo o poskytnutí dotace k projektu „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů“.Asociace krajů České republiky v rámci výzvy 62 OP LZZ Optimalizace chodů úřadů a územních samosprávních celků dne 26. 10. 2010 předložila individuální projekt „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů“.


Dle rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 1. března 2011 se Asociaci krajů České republiky na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytuje dotace na realizaci projektu „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů“, reg. č. CZ. 1.04/4.1.00/62.00010.

Cílem projektu je sjednocení struktury strategických dokumentů na úrovni krajů a krajských úřadů.

Naplnění cíle bude zajištěno prostřednictvím vytvoření znalostního centra na úrovni Asociace krajů a vytvoření jednotné metodiky pro potřeby tvorby strategických dokumentů a to jak interních, tak externích.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky