O projektu

Ministerstvo vnitra České republiky v květnu 2010 vyhlásilo Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávních celků. K předkládaní projektů založených na přímém přidělení prostředků programu na rozvoj národních politik a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, na navržení nových systémů nebo úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do praxe, vzdělávaní zastupitelů, vrcholového managementu a zaměstnanců územních samosprávních celků (včetně využití forem e-learningu), prevence proti korupci na úrovni samosprávních celků.

Jak vyplývá z programových cílů, Asociace krajů se sama aktivně podílí na vytváření podmínek pro vzdělávaní členů zastupitelstev a také zaměstnanců krajů a společně s politickými představiteli vytváří jednotné koncepční a strategické materiály. Projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů má za úkol vytvořit strategie pro realizaci protikorupčních opatření a proškolit zástupce Asociace a jednotlivých krajů v realizaci těchto protikorupčních opatření. Aby tato strategie vycházela ze skučných potřeba problémů jednotlivých krajů, bude v první fází zpracována analýza současného stavu boje proti korupci. V návaznosti na analýzu bude vytvořena komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných státech EU a mezi jednotlivými kraji ČR.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Analýza současného stavu boje proti korupci, komparativní studie
  2. Tvorba strategie boje proti korupci
  3. Školení zaměstnanců krajských úřadů, workshopy
  4. Závěrečná konference

Hlavním výstupem projektu bude kompletní strategický dokument boje proti korupci, který bude obsahovat 14 dílčích strategií pro jednotlivé kraje (včetně Hlavního města Prahy). Dílčími výstupy je analýza potřeb, komparativní studie a systém vzdělávání zaměstnanců v zavádění protikorupčních opatření.

Projekt byl ukončen ke konci dubna 2013,
Výstupem projektu jsou rovněž webové stánky:  http://www.prevencekorupce.cz/

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky