O projektu

Ministerstvo vnitra České republiky v květnu 2010 vyhlásilo Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávních celků. K předkládání projektů založených na přímém přidělení prostředků programu na rozvoj národních politik a programů a na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, na navržení nových systémů nebo úpravu a zefektivnění stávajících systémů a na jejich zavedení do praxe, vzdělávaní zastupitelů, vrcholového managementu a zaměstnanců územních samosprávních celků (včetně využití forem e-learningu), prevence proti korupci na úrovni samosprávních celků.

S elektronizací veřejné správy dochází k výrazné změně její struktury, což zvyšuje náročnost koordinace jednotlivých činností napříč všemi kraji a chybí zde jednotná platforma. Toto je žádoucí primárně ve vztahu k potřebě zajistit stejné podmínky pro výkon veřejné správy a unifikovat strukturu veřejných služeb. Nejednotnost na úrovni krajů má pak za následek rovněž špatnou koordinaci činností směrem k obcím.

Cílem projektu je zřízení koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni krajů a krajských úřadů, zajištění jednotného přístupu při implementaci e-GOV, vytvoření sdíleného znalostního centra, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích a realizace přímé podpory zástupcům organizací při implementaci e-GOV.

Cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit, které budou zajištěny ze strany členů realizačního týmu a externího dodavatele, který zaručí odbornost dílčích částí.

Naplňování a měření cílů projektu bude realizováno prostřednictvím auditu nastaveného systému, měření spokojenosti uživatelů systému, využívání sdíleného znalostního centra a měření spokojenosti spolupracujících zaměstnanců žadatele a krajů ČR.

Klíčové aktivity:

  • Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu
  • Vytvoření interní řídící dokumentace koordinačního střediska
  • Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace
  • Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení
  • Vytvoření interní řídící dokumentace pro implementaci e-GOV
  • Přímá podpora při implementaci e-GOV
  • Realizace systémových opatření na národní úrovni
  • Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV, vazba na udržitelnost

Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Copyright © 2013 Asociace krajů České republiky